T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATINA (ARTVİN) ALINACAK SÜREKLİ İŞÇİLER İÇİN SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

30.04.2019
4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak 3243 sürekli işçi kontenjanı dahilinde Artvin iline alınacak 17 sürekli işçi kontenjanına 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında başvuru yaparak Kura Sonucu veya KPSS puan üstünlüğü sonucu yerleşenlerin belgelerinin incelenmesi neticesinde sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ekli listede ilan edilmiştir.

Ekteki listede ismi bulunanların “Sözlü Sınav Tarih ve Yer Listesi”nde başvuru yapmış olduğu meslek kolu için belirtilen sınav yerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.