TOPLUM YARARINA PROGRAM KAPSAMINDA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI

16.09.2022
??????ARTVİN GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLUM YARARINA PROGRAM KAPSAMINDA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI 
Başvuru Şekli           :TYP Başvuruları, İŞKUR e-şube, E DEVLET veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden online yapılacaktır. Yüz yüze başvuru alınmayacaktır.
Kontenjan                 :29 Kişi (19 Kadın ,10 Erkek)
Başvuru Tarihi           : 15.09.2022 - 19.09.2022
Seçim Yöntemi         : Kura Yöntemi (Noter) (Noter Çekiliş tarihi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bildirilecektir)
Seçim Yeri:İlgili yüklenici kuruluşlar tarafından başvurular bittikten sonra açıklanacaktır.
Seçim Başlangıç ve Bitiş Tarihi      :20.09.2022  - 30.09.2022 
İLÇELER DAHİL (29 KİŞİ) KADIN-ERKEK DURUMU (19 KADIN,10 ERKEK)
Artvin Merkez (8 Kadın,7 Erkek 15 Kişi)
Arhavi (3 Kadın)
Borçka (1 Kadın ,1 Erkek 2  Kişi)
Ardanuç (1 Kadın )  
Hopa(2 Kadın ,2 Erkek 4 Kişi)
Kemalpaşa (1 Kadın)
Şavşat (1 Kadın )
Yusufeli (2 Kadın)
ilçelerinde ikamet edenler başvurabilecektir.
GENEL ŞARTLAR, ÖZEL ŞARTLAR  VE YÜKLENİCİ KURUMLARIN UYGULAYACAĞI İŞLEMLER :
GENEL ŞARTLAR
TYP’ye başvuracak katılımcıların: 
a) Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları;
b) En az 18 yaşını tamamlamış olmaları; 
c) Emekli olmamak ve malul aylığı almamak,
d) Öğrenci olmamak (Açık Lise ve Açık Öğretim Öğrencileri hariç)
 TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
a) Kadınlar,
b) 35 yaş üstü bireyler,
c) Engelliler,
d) Eski hükümlüler,
e) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından seçilecek olup 
gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.
ÖZEL ŞARTLAR  VE YÜKLENİCİ KURUMLARIN UYGULAYACAĞI İŞLEMLER :
a) TYP’ye başvurduğu ve başlayacağı tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılan kişiler TYP’ye katılamaz. Aynı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine istinaden çalışan sigortalılar yönünden belge türlerini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.
b. İş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.
c. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır.
d. AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde (2022 yılı için asgari ücret 1.5 katı : 8.250,52 TL.) söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz 
e. Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu durum sistem tarafından kontrol edilecek ve uyarı mesajı gönderilecektir.
f. Programa başvuracak katılımcıların adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir. Başvuracak adayların seçilmesi durumunda adli sicil kayıtlarının kontrolünden, mani engelinin olmamasına ilişkin yapılacak gerekli bilgi ve belge kontrolünden yüklenici kurum sorumludur.
g. TYP Başvuruları, İŞKUR e-şube, E DEVLET veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden online yapılacaktır. Yüz yüze başvuru alınmayacaktır.
h. 27.09.2017 tarihinden itibaren Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir (270 Gün). TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla altı aydır ve sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.
i. Düzenlenecek programlara alınacak katılımcı kişi sayısı ve katılımcılarda aranan şartlar, katılımcıların yapacağı işlemleri içeren Katılımcı Duyurusu Yüklenici Kurumlarca, Vatandaşların görebileceği ve okuyabileceği ilan panolarına asılması ve Yüklenici Kurum internet sitelerinde duyurulması sağlanacaktır. Gönderilen duyurunun TYP den yararlandırılacak ilçelerde ilan edilerek duyurulmasının sağlanması yüklenici kurumun sorumluluğundadır.