1. KADEME ESKRİM YARDIMCI ANTRENÖR EĞİTİMİ KURSU 10–23 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA ARTVİN İLİNDE YAPILACAKTIR.
25.02.2014


TEF-EK

1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR EĞİTİMİ KURSU
ARTVİN 

 1. Kademe Eskrim Yardımcı Antrenör Eğitimi kursu 10–23 Mart 2014 tarihleri arasında  ARTVİN ilinde yapılacaktır. 

Aşağıdaki şartları taşıyan kursiyer adayları kurs başvuru formu Ek1’de ve kurs ücretine ait dekontu 03 Mart 2014 Pazartesi mesai bitimine kadar Kurs Yöneticisine ait egitim@eskrim.org.tr  adresine göndereceklerdir.  
> Kurs Yöneticilerine belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (İmzasız gönderilen dilekçeler kabul edilmeyecektir.) 
>  Yeterli başvuru olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenecektir. 
>  Ayrıntılı kurs programı Kurs Yöneticisi tarafından duyurulacaktır.
 
1.KADEME ESKRİM YARDIMCI ANTRENÖR EĞİTİMİ KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
• En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.) 
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
• Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
• 18 yaşını doldurmuş olmak,
• 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
 
İSTENİLEN BELGELER 
> 3 Adet Vesikalık Fotoğraf 
>  Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından)(ASLI)
>  Savcılık İyi Hal Kâğıdı (ASLI)
>  Diploma Sureti veya mezuniyet belgesi (Noter Tasdikli veya Okul Müdürlüğünden Tasdikli 
veya kurum onaylı)
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (ASLI)
>  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
>  Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi getireceklerdir.(varsa)
>  Banka Dekontu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Banka Adı   : Finansbank
Alıcı Hesap Adı  :Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı
Şube Kodu   : 01309 Ankara-Şaşmaz Şubesi 
Hesap No   : 43656352
IBAN No   : TR31 0011 1000 0000 0043 6563 52
Kurs  Ücreti   : 1.Kademe 250,00 TL. 
Kurs Yöneticisi :  Aliye AYTA
 0 507 5145184 
egitim@eskrim.org.tr