Kulüp İşlemleri

YENİ SPOR KULÜBÜ KURULURKEN İSTENEN BELGELER 
1. Taslak Spor Kulübü Tüzüğü
2.Tüzük tamamı ( içerikte renk belirtilecek,tüzüğün faaliyet alanında sportif alanda faaliyet gösterir ibaresi yer alacak; dernekler İl Müdürlüğünün Kulüp Başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa ,eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklecek .
3. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı)
4. Amblem (cd ) ve forma  (takım sporları için A4 sayfaya aktarılmış fotoğraf. Mühürlü ve imzalı)
5. Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenör belgesi (enaz 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı) Örnek Antrenör sözleşme formu indirmek için tıklayınız...
6. Kulüp Bilgi Formu 1 adet (bilgisayarda doldurulacaktır. İndirmek için tıklayınız... 
7. Dilekçe (mühürlü ve imzalı) indirmek için tıklayınız.. 
8. Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.
9. Kuruluş bildirgesi
10. Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolu )
NOT: Tesisin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden onaylı ve ruhsat fotokopisi ekte olmalıdır.  Tesis ruhsatı hakkında  0466 212 11 44 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
11. Merkez ofise ait kira kontratı veya tapu senedi.
12. Vergi numarası ve dairesi
13. İhtisas spor kulüpleri için taahhüt ettiği branşlarda giderini karşılayacak gelire sahip olduğuna dair belge (A4 tasdikli)
14. Halkoyunları branşında tescil yaptıracak spor kulüpleri için kulüp merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar hakkında Emniyet Müdürlüğünden izin yazısı, merkez ofiste silah yoksa yazıda bu detay da bulunmalı.
15. Kulube ait mail adresi  
16. 2 top A4 kağıt, 2 adet yarım kapak dosya ve pritt
Tüm evraklardan 2' şer nüsha hazırlanıp iki dosya halinde sunulacaktır.


KULÜBE BRANŞ İLAVESİNDE İSTENEN BELGELER  
1. Dilekçe  (mühürlü ve imzalı) indirmek için tıklayınız
2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı)
3. Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.
4. Antrenör belgesi  (antrenör belgesi enaz 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı)    
5. Tesis bilgisi(kira veya tapu fotokopisi)
6. Kulüp Bilgi Formu. (bilgisayarda doldurulacaktır. İndirmek için tıklayınız...
7. Tescil anında verilmediyse, branş uygunsa şayet forma şekli (A4' e aktarılmış resim)


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ  
1. Yeni tüzük
2. Genel kurul tutanağı
3. Dilekçe
4. Renk değişikliğinde ise; ek olarak yeni forma rengi ve amblem
5. Kulüp Bilgi Formu.  (bilgisayarda doldurulacaktır. İndirmek için tıklayınız...


YENİ LİSANS İŞLEMLERİNDE GEREKLİ EVRAKLAR  
1. T.C. Kimlik Numarası Beyanı
2. Sağlık raporu (Kişinin lisans çıkaracağı spor dalında, spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair) Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği Madde 4
3. Ferdi sporcularda bir adet tescil fişi.  
4. Kulüp sporcularında iki adet tescil fişi (resimler yapıştırılmış olacak)
5. Lisans takip formu. (Kulüp için çoklu lisans başvurularında hazırlanacak)
6. 2 adet vesikalık resim (1 tanesi Tescil Fişine yapıştırılacak)


VİZE İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER  
1. Sağlık raporu. Tescil Fişi üzerindeki ibare onaylatılacaktır. Harici ibareler kabul edilmeyecektir.
2. Bir tane resim.
3. Eski lisans.
4. Vize  Formu. (Kulüp sporcuları için kulüp tarafından onaylanmış)


SPOR KARTI
Spor Federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3'te yer alan listede belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır. Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir. Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.


SPOR KARTI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
2. T.C. Kimlik numarası beyanı
3. Spor Kartı bilgi formu


TRANSFER İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER  
1. Yeni kulübü adına iki adet tescil fişi.
2. İlişiksiz/Yetki belgesi, Transfer taahhütnamesi.
3. Sağlık raporu. Tescil Fişi üzerindeki ibare onaylatılacaktır. Harici ibareler kabul edilmeyecektir.
4. Lisans için bir resim.
5. T.C Kimlik Numarası Beyanı