Lisans İşlemleri
Yeni Lisans İşlemlerinde Gerekli Evraklar

1. T.C. Kimlik Numarası Beyanı

2. Sağlık raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu) Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği Madde 4  

3. Ferdi sporcularda bir adet tescil fişi. İndirmek için  

4. Kulüp sporcularında iki adet tescil fişi (resimler yapıştırılmış olacak) indirmek için  

5. Lisans takip formu. (Kulüp için çoklu lisans başvurularında hazırlanacak)  

6. 2 adet vesikalık resim (1 tanesi Tescil Fişine yapıştırılacak)

Vize işlemlerinde gerekli belgeler

1. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

2. Bir tane resim.

3. Eski lisans.