ARTVİN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA PROGRAM KAPSAMINDA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI

11.10.2021

ARTVİN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA PROGRAM KAPSAMINDA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI  ( 17 KİŞİ )

Artvin Merkez    ( 8 Kişi )
Hopa İlçesi          ( 2 Kişi )
Şavşat İlçesi         ( 1 Kişi )
Arhavi   İlçesi      (  1 Kişi )
Ardanuç İlçesi     ( 1 Kişi )
Borçka İlçesi        (1 Kişi )
Kemalpaşa İlçesi ( 1 Kişi )
Murgul İlçesi        ( 1 Kişi )
Yusufeli İlçesi       ( 1 Kişi )
Müracaatlar 5 Ekim - 9 Ekim tarihlerinde (5 gün süreyle) yapılacaktır. Programlara katılmak isteyen işsiz vatandaşlarımızın İŞKUR e-şube, E-devlet ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden müracaat etmeleri gerekmektedir. Yüz yüze başvuru kabul edilmeyecektir.
Seçim Yöntemi              : Kura Yöntemi
Seçim Yeri                     : Artvin Merkez 
TYP Başlama Tarihi        : 18.10.2021
TYP Bitiş Tarihi               : 30.06.2022
GENEL ŞARTLAR
TYP’ye başvuracak katılımcıların: 
a) Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları;
b) En az 18 yaşını tamamlamış olmaları; 
c) Emekli olmamak ve malul aylığı almamak,
d) Öğrenci olmamak (Açık Lise ve Açık Öğretim Öğrencileri hariç)
 TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
a) Kadınlar,
b) 35 yaş üstü bireyler,
c) Engelliler,
d) Eski hükümlüler,
e) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından seçilecek olup 
gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.
ÖZEL ŞARTLAR  VE YÜKLENİCİ KURUMLARIN UYGULAYACAĞI İŞLEMLER :
a) Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’ler de; 
b) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları (SGK lı olmamaları). Bu husus Yüklenici Kurum tarafından sorgulanacaktır. Yüklenici kurum İdare tarafından bildirilen ASİL’leri hem başvuru zamanındaki hem TYP SGK Girişleri esnasında ki 1 aylık sürede işsiz olma durumlarını kişilerin SGK Hizmet Listelerinden kontrol edecektir. (TYP Başvuru Tarih aralığı  05.10.2021 – 09.10.2021  05 gün)
c) İş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.
d) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır.
e) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık net asgari ücretin bekâr ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk katını (1.5) (2021 yılı için 4239 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.
f) Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TP'lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu durum sistem tarafından kontrol edilecek ve uyarı mesajı gönderilecektir.
g) Programa başvuracak katılımcıların adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir. Başvuracak adayların seçilmesi durumunda adli sicil kayıtlarının kontrolünden, özel güvenlik soruşturmasından ve özel güvenlik görevinin yürütülmesine mani engelinin olmamasına ilişkin yapılacak gerekli bilgi ve belge kontrolünden yüklenici kurum sorumludur.
h) TYP Başvuruları, İŞKUR e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden online yapılacaktır. Yüz yüze başvuru alınmayacaktır.
i) Katılımcılar için TYP’den yararlanma süresi, on iki ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla dokuz aydır. Dokuz aylık süre, kişinin TYP kapsamındaki bir programdan yararlanmaya başlama tarihi üzerinden değerlendirilir. Katılımcıların programa başladığı tarihten on iki ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğar. 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla yirmi dört ay yararlanılabilir.
j) Düzenlenecek programlara alınacak katılımcı kişi sayısı ve katılımcılarda aranan şartlar, katılımcıların yapacağı işlemleri içeren Katılımcı Duyurusu Yüklenici Kurumlarca, Vatandaşların görebileceği ve okuyabileceği ilan panolarına asılması ve Yüklenici Kurum internet sitelerinde duyurulması sağlanacaktır. Gönderilen duyurunun TYP den yararlandırılacak ilçelerde ilan edilerek duyurulmasının sağlanması yüklenici kurumun sorumluluğundadır.