Kulüp İşlemleri


2. SPOR KULÜBÜ KURULUŞ (TESCİL) İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.pdf
2.1 2.1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi.docx
2.2 Spor Kulübü Tüzüğü
2.3 Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
2.4 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
2.5 Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira Kontratı, Tapu Belgesi ve Numarataj)
2.6 Kurucu üyelere ait Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
2.7 Kurucu üyelere ait Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)
2.8 Spor kulübünün kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan alınan izin yazısı.
2.19 Potansiyel Vergi Numarası Dilekçesi
2.10 Spor Kulübünün Tescilinden İtibaren 6 Ay İçinde Yapılması Zorunlu Genel Kurul
2.11.1. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.11.2. Genel Kurul Duyurusu
2.11.3. Hazirun Listesi
2.11.4. Genel Kurul Divan Tutanağı
2.11.5. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
2.11.6. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname


3. DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
3.1 Spor Kulübü Tüzük Değişikliği Dilekçesi
3.1.1 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
3.1.2 Genel Kurul Duyurusu
3.1.3 Hazirun Listesi
3.1.4 Genel Kurul Divan Tutanağı
3.1.5. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurulun yapıldığı tarihe ait karar)
3.2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
3.3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
3.4 Kulüp ambleminin JPG biçiminde antalya.skb@gsb.gov.tr adresine gönderilmesi.
3.5 Kulübe ait UAVT kodunun https://adres.nvi.gov.tr/Home adresinden sorgulanması ve numarasının bildirilmesi.
3.6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
3.7 Spor Kulübü Tüzüğü İl Müdürlüğünce Onaylandıktan Sonra
3.7.1. Vergi Dairesi kayıtlarının yeni isme uygun olarak güncellenmesi
3.7.2. Banka Hesabı kayıtlarının yeni isme uygun olarak güncellenmesi
3.7.3. KEP kaydının ivedilikle İl Müdürlüğüne bildirilmesi.
3.7.4. Spor Kulübü Kaşe ve Mührünün güncellenmesi. 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi.docx
1.Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğu Örneği
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

İLETİŞİM
0466 212 11 44 (Dahili 104 - 105 - 108) Spor Hizmetleri Birimi / Spor Şube Müdürü Mehmet BAŞKÖYLÜ