Lisans İşlemleri

YENİ LİSANS İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) T.C. Kimlik Numarası Beyanı
2) Sağlık raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu)
3) Ferdi sporcularda bir adet tescil fişi
4) Kulüp sporcularında iki adet tescil fişi (resimler yapıştırılmış olacak)
5) Lisans takip formu (Kulüp için çoklu lisans başvurularında hazırlanacak)  
6) 2 adet vesikalık resim (1 tanesi Tescil Fişine yapıştırılacak)

VİZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
2) Bir adet resim
3) Eski lisans belgesi